Home

Wij richten ons met name op de realisatie van elektrische installaties volgens de professionele standaarden die daarvoor gelden. Daarnaast staan wij garant voor een vakkundig advies op gebied van licht en electra.

Als bedrijf kunnen we bogen op een ervaring van ruim 30 jaar, opgebouwd door onze inzet bij talloze grote en kleine projecten voor zowel de professionele als particuliere markt. Waarbij we ons geprofileerd hebben als een partner met een persoonlijke, servicegerichte en zakelijke aanpak.

Wij doen nu ook Risico-inspecties Elektrisch Materieel conform NTA8220!

Huib Selder is in het bezit van het diploma Risico-inspectie Elektrisch Materieel gestoeld op NTA 8220. De betreffende inspecties dragen bij aan de veiligheid en de continuïteit van een bedrijf. Ze voorkomen mogelijke schade en de bedrijfszekerheid van het materieel neemt toe. En vaak stelt een verzekering als eis dat uw materieel voldoet aan de gestelde inspectienormen.

Hiervoor kunt u bij ons terecht!

  • Inspectie elektra installaties conform NEN 1010
  • Inspectie elektra installaties conform NEN 3140
  • Risico inspectie elektrisch materieel conform NTA 8220
  • Meterkasten
  • Advies en realisatie
  • Bedrijven en particulieren